Theo dõi chúng tôi

CHỮ KÝ SỐ

ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ VÀ BỘ TT& TT CÔNG NHẬN  

1 Năm

1.390.000

1.290.000₫

/gói

 • Kê khai thuế qua mạng
 • Nộp thuế điện tử
 • Khai hải quan điện tử
 • BHXH điện tử
 • Ký email, văn bản, tài liệu Ngân hàng, chứng khoán điện tử
 • *Miễn phí gói khởi tạo và thiết bị 790.000₫

2 Năm

 2.290.000

1.690.000₫

/gói

 • Kê khai thuế qua mạng
 • Nộp thuế điện tử
 • Khai hải quan điện tử
 • BHXH điện tử
 • Ký email, văn bản, tài liệu Ngân hàng, chứng khoán điện tử
 •  *Miễn phí gói khởi tạo và thiết bị 790.000₫

3 Năm

3.090.000

1.990.000₫

/gói

 • Kê khai thuế qua mạng
 • Nộp thuế điện tử
 • Khai hải quan điện tử
 • BHXH điện tử
 • Ký email, văn bản, tài liệu Ngân hàng, chứng khoán điện tử
 •  *Miễn phí gói khởi tạo và thiết bị 790.000₫