Theo dõi chúng tôi

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Các chức năng chính của Hóa Đơn Điện Tử

Chức Năng​

Tạo lập - Phát hành - Điều chỉnh - Thay thế - Hủy bỏ - Chuyển đổi hóa đơn

Phân Phối

Gửi hóa đơn cho khách hàng thông qua internet như Email.. hoặc chuyển đổi thành hóa đơn giấy

Khởi Tạo

Khởi tạo mẫu hóa đơn theo yêu cầu hoặc lựa chọn từ kho mẫu có sẵn

Lưu Trữ

Lưu trữ 10 năm miễn phí

Người Dùng

Không giới hạn máy truy cập quản lý tài khoản truy cập và phân quyền cho từng nhân viên

Sản Phẩm

Upload hàng loạt thông tin sản phẩm, khách hàng

Bảng Giá

100 Hóa Đơn

490.000₫

/ gói

  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫

300 Hóa Đơn

 1.290.000₫

/gói

  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫

500 Hóa Đơn

 1.390.000₫

/gói

  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫

1.000 Hóa Đơn

 1.590.000₫

/ gói
  • ***GÓI KHUYẾN NGHỊ***
  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫

2.000 Hóa Đơn

2.090.000₫

/ gói

  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫

3.000 Hóa Đơn

 2.590.000₫

/gói

  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫

5.000 Hóa Đơn

 3.390.000₫

/gói

  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫

10.000+ Hóa Đơn

Liên hệ  để có giá tốt  • *Miễn phí gói khởi tạo 790.000₫